Credit Agricole 1000 PLN

1000 zł premii za konto osobiste w Credit Agricole

1000 zł premii za konto osobiste w Credit Agricole i za spełnienie szeregu warunków, to kolejna edycja promocji, która wystartowała 27 marca. Na przystąpienie do niej mamy czas do końca maja. Tytułowa premia będzie wypłacana w kilkunastu częściach przez okres półtora roku. O tych etapach piszemy poniżej.

100 złotych na „Dzień dobry”

Pierwsze 100 złotych wypłacone będzie na „Dzień dobry” za otwarcie wybranego konta osobistego w Banku Credit Agricole. Dodatkowy warunek dla tej wypłaty, to wpływ na konto minimalnej kwoty 1500 złotych. Stuzłotowa premia będzie wypłacona najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po założeniu konta.

 

 

Kolejne 100 złotych za przeniesienie konta i zlecenie przelewu wynagrodzenia

Otwarcie dowolnego pakietu konta osobistego w Banku Credit Agricole i złożenie dyspozycji przelewu wynagrodzenia od pracodawcy na to konto będzie premiowane przez bank kolejną kwotą 100 złotych. Minimalna kwota wynagrodzenia (wpływu) na konto jako warunek niezbędny do uzyskania tej premii, to tysiąc pięćset złotych. Comiesięczny wpływ na konto może następować także z tytułu emerytury, renty, prowadzonej działalności gospodarczej lub z innych tytułów. Ważne, aby co miesiąc zasilać konto tą kwotą jako warunek do uzyskania kolejnych premii od banku. W opisie promocji dopuszczalne jest ustanowienie wpływów z innych źródeł, co sugerować może rozwiązanie, dzięki któremu nie będziemy musieli przenosić konta, na które wpływa nasze wynagrodzenie i zlecać tę operację u pracodawcy. Jednak regulamin promocji jasno wskazuje, iż 100 złotych będzie wypłacone tylko wtedy, gdy przeniesiemy konto do wypłaty do Banku Agricole. Możemy tego zaniechać rezygnując z tej premii, zakładając iż nasz udział w promocji i terminowe dotrzymanie pozostałych warunków skutkować będzie ostatecznym profitem w kwocie nie 1000 zł premii, lecz 900 złotych.

300 złotych za opłacane z konta Agricole rachunki

Kolejna kwota promocyjna z oferty „Nawet 1000 zł premii dla Ciebie”, to 300 złotych. Uzyskamy ją za rachunki opłacane z konta osobistego – za pośrednictwem Banku Credit Agricole. Wliczają się do nich rachunki za wodę, energię elektryczną, telefon komórkowy, gaz, telefon stacjonarny, abonament telewizyjny i Internet. W pierwszej kolejności należy dodać odbiorcę płatności za wyżej wymienione rachunki w serwisie telefonicznym lub internetowym banku CA24.Można to zrobić także osobiście w dowolnej placówce banku na terenie kraju. Bank ma dwa dni robocze na uwzględnienie i potwierdzenie odbiorcy w tej części promocji. Co ważne, dane płatnika na fakturach muszą być tożsame z danymi uczestnika promocji – osoby zakładającej konto lub jej/jego małżonka. Adresy odbiorcy faktur muszą być też takie same jak podane przez uczestnika promocji, czyli muszą się zgadzać z adresem zamieszkania lub korespondencyjnym. Po zaakceptowaniu faktur przez bank, właściciel konta będzie otrzymywać 5% zwrot kwoty faktur do nieprzekraczalnej kwoty 300 złotych przez okres promocji, to jest osiemnastu miesięcy. Warunkiem otrzymywania comiesięcznych, pięcioprocentowych zwrotów kwot jest miesięczne zasilanie konta minimalną kwotą 1500 złotych, o której pisałem powyżej. Czyli zwrot od płatności faktur warunkują wpływy w wymaganej kwocie, które miały miejsce w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

500 złotych za płatności kartą płatniczą

Pięćsetzłotowa premia od Banku Credit Agricole za płatności kartą będzie możliwa do uzyskania dzięki usłudze CAsaver. Polega ona na tym, że każda płatność kartą wydana do konta będzie zaokrąglana w górę do kwoty wybranej przez właściciela konta. Możliwe do wybrania kwoty, to 0,50 zł, 1 zł lub 5 złotych. Różnice te trafiają na rachunek oszczędnościowy „Oszczędzam”. Do zebranej na koniec miesiąca kwoty bank dopisuje 50% premię liczoną od łącznej sumy zaokrągleń z racji płacenia kartą. Miesięczny limit kwoty promocyjnej dopisywanej do rachunku, to 27,77 złotych netto. Warto, więc ustawić zaokrąglenia na 5 złotych i realizować transakcje o niskim nominale, aby zebrać powyższą kwotę. Należy też pamiętać, iż wymogiem wypłaty premii jest wydatkowanie kartą w danym miesiącu kwoty 500 złotych. I tak przez 18 miesięcy trwania promocji…

Dodatkowe informacje na temat opłat za konto i kartę a także dodatkowych profitów:

– konto prowadzone jest bezpłatnie o ile miesięczne wpływy wynoszą minimum 1500 złotych,

– karta płatnicza kosztuje 0 złotych, o ile miesięczne wpływy wynoszą 1500 złotych i miesięczne transakcje bezgotówkowe kartą są na minimalną kwotę 500 złotych,

– przelewy internetowe Elixir są bezpłatne,

– bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na terenie kraju,

– 0 złotych w przypadku karty kredytowej Silver – za jej użytkowanie,

– zniżki w Klubie Rabatowym Banku Credit Agricole,

– 0 złotych prowizji za przyznanie limitu kredytowego,

– w przypadku lokat 6 i 9 miesięcznych – wyższe oprocentowanie o 1 punkt procentowy.

Promocja Banku Credit Agricole: „Konto osobiste Nawet 1000 zł premii dla Ciebie” wydaje się być atrakcyjną formą powiększenia portfela o tytułową sumę pieniędzy. Należy pamiętać, iż warunki promocji wiążą jej uczestnika na okres 18 miesięcy – tyle trwa zarabianie promocyjnych środków, jak też wymagany czas utrzymywania konta. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z niego, bank może żądać zwrotu wypłaconych premii. Warunki, szczególnie formalne wydają się z pozoru zawile i skomplikowane, ale możliwe do zrealizowania. Oferta: 1000 zł premii wydaje się też być godziwą nagrodą za nasze zaangażowanie i półtoraroczną wierność Credit Agricole. 

Powiązane wpisy: