eKONTO z premią mBanku. Hit, czy kit?

eKONTO z premią 60 złotych to bez wątpienia hit ostatnich dni związanych z nową ofertą konta osobistego mBanku. Już za samo założenie konta w ramach promocji mBank przekaże na nasz rachunek 60 złotych. Dodatkowo za każdą transakcję kartą płatniczą  wydaną do konta, nasz rachunek urośnie o kolejne 2 złote do dopuszczalnej, maksymalnej kwoty w miesiącu – 30 złotych. I tak przez rok od otwarcia konta, co da nam równe 360 złotych, zakładając że wykonamy w każdym miesiącu 15 transakcji kartą płatniczą w placówkach usługowo – handlowych. Warunkiem, który stawia mBank w tym przypadku jest wymagalna, minimalna kwota płatności kartą, która w tym przypadku wynosi 10 złotych. Jeśli w którymkolwiek z miesięcy objętych promocją, począwszy od drugiego do trzynastego, licząc od miesiąca, w którym zawarto umowę o eKONTO, wydamy minimum 250 złotych w przypadku osób liczących mniej niż 27 lat lub minimum 500 złotych dla osób w wieku 27 lat lub więcej, bank sprezentuje nam bonus w postaci 50% kwoty premii otrzymanej za dany miesiąc za płatności kartą płatniczą. Maksymalna, łączna kwota tak liczonego bonusa może wynieść w okresie pierwszego roku od uruchomienia konta, czyli w okresie obowiązywania promocji – 180 złotych. Sumując wszystkie profity, możliwym jest otrzymanie 600 złotowej premii.

Warunki promocji:

– aby wziąć udział w promocji, należy przystąpić do niej w terminie od 23.01.2013 do 28.02.2013 roku, składając wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego eKONTO oraz wniosek o wydanie karty płatniczej do tego konta,

– oferta promocyjna mBanku – eKONTO z premią, skierowana jest jedynie do nowych klientów,

– należy dokonywać płatności kartą debetową przypisaną do rachunku w ilościach transakcji i minimalnych kwotach, o których wspomniano powyżej,

– profity za płatności kartą będą przyznane przez mBank o ile posiadacz eKONTA zasili je jednorazowo w danym miesiącu kwotą nie mniejszą niż 500 złotych – w przypadku uczestników promocji, którzy w dniu zawarcia umowy mieli mniej niż 27 lat i 1000 złotych w przypadku uczestników promocji, którzy w dniu zawarcia umowy mieli 27 lat i więcej.

Uzyskana premia z racji założenia konta w tej promocji zwolniona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na co zwrócić uwagę?

Bank zastrzega, że wpłaty 500 i 1000 złotych, o których mowa powyżej, nie mogą pochodzić z rachunku należącego do uczestnika promocji. Można domniemywać, iż bankowi zależy na dyspozycjach klientów kierowanych do pracodawców o przelewanie wynagrodzenia na nowo zakładane konta. W takim przypadku, znając niechęć Polaków do zmiany banku i zakładania nowych kont, szansa na „związanie” ze sobą klienta na dłużej jest dla mBanku stosunkowo duża. Alternatywą dla powyższego może być przelew pieniężny z konta kogoś z rodziny lub znajomych.

eKONTO z premią to prawdziwa okazja dla osób decydujących się na udział w promocji, gdyż wyżej opisane profity mogą połączyć z kontem, za prowadzenie którego zapłacą 0 złotych, będą  miały darmowe przelewy z konta, darmowe bankomaty (wskazane w umowie o konto) i darmową kartę płatniczą pod warunkiem wykonania nią w danym miesiącu transakcji na minimalną kwotę 100 złotych.

Promocja eKONTO z premią jest też zapewne dużym zaskoczeniem dla konkurentów mBanku w czasie, gdy banki ograniczają money-back z transakcji kartami płatniczymi w perspektywie wprowadzenia obniżek prowizji pobieranych od punktów akceptujących płatności kartami. Czekamy teraz na ruch konkurencji w odniesieniu do oferty mBanku. Ciekawe, który z banków zdecyduje się na podobną promocję.     

Powiązane wpisy: