Najlepsze lokaty – kwiecień 2012 rok.

Najlepsze lokaty bankowe w kwietniu 2012 roku definitywnie pozbawione są już ofert lokat antybelkowych, umożliwiających niepłacenie 19% podatku. Profitami z tego rodzaju lokat mogą cieszyć się jeszcze osoby, które założyły je przed 1 kwietnia bieżącego roku. Dla wszystkich pozostałych, zakładających lokaty po tym terminie, zysk z depozytu pomniejszony będzie o powyższy podatek. Tym większego znaczenia nabierają w tym przypadku oferty na najlepsze lokaty, cechujące się, jak najwyższym oprocentowaniem.

Najlepsze lokaty – kwiecień 2012 rok.

Czołową pozycję wśród lokat kwietniowych zajmuje oferta neoBanku w postaci produktu: „Lokata Wysoki Procent”. Stanowi ona ofertę powitalną dla nowych klientów zakładających konto: neoKonto, neoKonto Bankomatowe lub neoKonto Prestiż. Oprocentowanie lokaty jest stałe i wynosi 9% w ujęciu rocznym. Termin lokaty, to dwa miesiące, zaś przyjmowane depozyty mogą mieścić się w przedziale od 1000 do 10000 złotych. Z uwagi na promocyjny charakter oferty, istnieje możliwość założenia tylko jednej lokaty dla każdego, nowego klienta.

Podobną propozycję dla nowych klientów przygotował Meritum Bank w postaci depozytu o nazwie „Pierwsza Lokata”. Tak, jak w przypadku neoBanku, stanowi ona profit dla nowych klientów, otwierających w banku konto osobiste. Oprocentowanie lokaty jest stałe i wynosi 8,50%. Tego typu, najlepsze lokaty, mogą zakładać klienci Meritum Banku, jedynie w ciągu pierwszego miesiąca od daty otwarcia konta.

Mniejszymi o 0,4% odsetkami, kusi oprocentowanie Konta Oszczędnościowego 24h w Deutsche Banku. Maksymalna kwota depozytu, oprocentowanego na 8,10% w skali roku, to 10 tys. złotych. Oferta skierowana jest do wszystkich klientów banku, którzy założyli Konto Osobiste dbNet, po 1 grudnia ubiegłego roku. Każdy klient może otworzyć do trzech db Kont Oszczędnościowych 24h. Otwarcie i prowadzenie konta jest bezpłatne. Raz w miesiącu, można dokonać także jednego, bezpłatnego przelewu na rachunek wewnętrzny przez Internet.

Najlepsze lokaty w Getin Banku kierowane są do wszystkich – bez wymogu zakładania konta w banku. „Lokatę na start ” mogą założyć wszyscy chętni, którzy nie korzystali z tego produktu w przeszłości. Atrakcyjne oprocentowanie w wysokości 7%, przypisane jest do lokat w kwotach od 500 do 15000 złotych. Dwumiesięczny okres lokaty może być automatycznie odnawiany. „Lokatę na Start” można założyć bez wychodzenia z domu – telefonicznie lub przez Internet.

Brak wymogu posiadania konta w banku przy zakładaniu lokaty, istnieje także w Santander Consumer Banku. Najlepsze lokaty w ofercie tej instytucji finansowej, to lokaty o nazwie; „Lokata Direct + Internet”, oprocentowane na 6,50% w skali roku. Mankamentem może być tutaj, dość długi okres deponowania oszczędności, gdyż wynosi on piętnaście miesięcy. Zerwanie lokaty przed tym terminem, powoduje całkowitą utratę odsetek.

Najlepsze lokaty terminowe w Eurobanku, oprocentowane są na 6% w skali roku. „Lokata – stałe oprocentowanie” może być założona pod warunkiem otwarcia dowolnego konta. Okres lokaty, to jeden rok.

Oferta DnBNORD, to NORDeLOKATA 3M z oprocentowaniem 5,7% w skali roku, na trzy miesiące. Lokatę tę można założyć przez Internet. Bank nie narzuca obowiązku posiadania konta przy zakładaniu powyższej lokaty. Jej minimalna kwota, to 2000, zaś maksymalna – 1 milion złotych. Lokata odnawia się automatycznie.

Powiązane wpisy: