Najlepsze lokaty – maj 2012. Ranking lokat bankowych.

Najlepsze lokaty w maju 2012 roku, to bez wątpienia oferty specjalne banków z czołówki rankingu lokat kwietniowych. W większości przypadków najlepszego oprocentowania lokat, banki narzucają wymóg założenia konta osobistego lub oszczędnościowego. Może to być dobra alternatywa dla osób planujących zmianę swojego dotychczasowego ROR-u na lepszy z możliwością korzystnego ulokowania nadwyżek finansowych. Poszukujących najlepszych lokat bez wymogu zakładania konta, zainteresują zapewne oferty lokat Idea Banku (8,00%) i Getin Online (7,50%), o których więcej informacji przytaczamy w poniższym zestawieniu.

Najlepsze lokaty jednodniowe.
Bez wymogu zakładania konta osobistego możemy założyć jednodniową lokatę w Banku Polskiej Spółdzielczości ze stawką oprocentowania 4% w skali roku. Dopuszczalne kwoty depozytów mieszczą się w przedziale od 500 do 20000 złotych. Lokata posiada możliwość automatycznego odnawiania przez okres 365 dni. 3,60% – to oprocentowanie lokaty jednodniowej w ofercie Toyota Banku zakładanej poprzez indywidualny rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy. Plan depozytowy +19, można założyć z wymagalnym, minimalnym wkładem 5000 złotych, jedynie poprzez elektroniczny kanał SBI. Bank nie narzuca wymagalnego – górnego limitu depozytu.
Najlepsze lokaty jednotygodniowe.
Czołówka banków oferujących lokaty na siedem dni, nie zachwyca wysokością oprocentowania. Najlepiej oprocentowana lokata w BZ WBK – 3,45% w stosunku rocznym, może być założona jedynie za pośrednictwem konta osobistego – poprzez usługę bankowości internetowej. Podobne wymogi obowiązują w przypadku Multibanku (3,20%), Millennium Banku (3,00%) i MR Banku (2,80%).
Najlepsze lokaty czternastodniowe.
Podobnie, jak w przypadku lokat siedmiodniowych, ten rodzaj lokat z najlepszym oprocentowaniem, można założyć, posiadając konto osobiste w danym banku. BZ WBK oferuje lokatę na czternaście dni z oprocentowaniem 3,45%, Millennium – 3,00% i BPH – 2,90%.
Najlepsze lokaty na okres jednego miesiąca.
Najlepiej oprocentowaną lokatę na okres jednego miesiąca oferuje BGŻ Optima z oprocentowaniem 6,30% w skali roku, co odpowiada oprocentowaniu 5,10% – po uwzględnieniu podatku. Z tej oferty mogą skorzystać jedynie nowi klienci, otwierający w BGŻ Optima konto osobiste. Dla tej grupy klientów istnieje możliwość założenia tylko jednej, takiej lokaty z dopuszczalnymi kwotami od 1000 do 20000 złotych. Bank dopuszcza możliwość zerwania lokaty w dowolnym momencie bez utraty odsetek. Wymóg posiadania konta osobistego istnieje także w przypadku db Lokaty Pracującej 11M w Deutsche Banku, oprocentowanej na 5,15%. W zasadzie jest to lokata jedenastomiesięczna, której oprocentowanie rośnie progresywnie w kolejnych miesiącach jej utrzymywania, osiągając w ostatnim – 11 miesiącu, poziom odsetek w wysokości 8%. Najlepszą lokatę jednomiesięczną bez wymogu posiadania w danym banku konta osobistego, oferuje FM Bank z oprocentowaniem 4%. Dopuszczalne kwoty lokat: 1000 – 2 mln złotych. Bank dopuszcza możliwość założenia dowolnej liczby lokat za pośrednictwem strony internetowej.
Najlepsze lokaty dwumiesięczne.
Idea Bank, to lider wśród lokat dwumiesięcznych, oferujący Lokatę z Kuponem VI, oprocentowaną w wysokości 8,00% w skali roku. Bank nie narzuca wymogu posiadania konta osobistego, aby założyć powyższą lokatę, jednakże obwarowuje możliwość jej założenia podaniem specjalnego kodu zamawianego przez stronę internetową banku. Dopuszczalne kwoty lokat mieszczą się w przedziale: 1000 – 10 tysięcy złotych. Można założyć tylko jedną taką lokatę i oferta banku przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów. Podobny wymóg występuje w przypadku Lokaty na start, Getin Online. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów, którzy mogą zdeponować kwoty od 500 do 10000 złotych, oprocentowane na 7,50% w skali roku. Getin Bank podwyższył ostatnio oprocentowanie tej lokaty o 0,50%, zmniejszając jednocześnie górny limit wpłat o 5000 złotych. Podobnie, jak w przypadku Idea Banku, Getin Online nie narzuca wymogu posiadania w tym banku konta osobistego w celu założenia lokaty. Najwyżej oprocentowaną lokatą dwumiesięczną jest Lokata Wysoki Procent w neoBank OnLine z odsetkami w wysokości 9,00%. W tym, jednak przypadku, niezbędnym jest posiadanie konta osobistego w neoBanku.
Najlepsze lokaty trzymiesięczne.
Czołówka banków, oferujących lokaty na okres trzech miesięcy, to Meritum Bank – Pierwsza Lokata (8,50%) i BGŻ Optima – Lokata Bezkarna (6,30%). W obydwu przypadkach banki narzucają konieczność posiadania konta osobistego do otwarcia lokaty. Takiego wymogu nie ma w przypadku FM Lokaty (6,10%) FM Banku. Bank dopuszcza możliwość otwarcia dowolnej liczby lokat, których kwoty mieszczą się w przedziale 1000 – 2 milionów złotych.
Najlepsze lokaty na okres sześciu miesięcy.
Przy tym okresie oszczędzania, najzyskowniejsze lokaty znajdziemy w Meritum Banku: Lokata Standardowa Internetowa – 6,50%, Meritum Zysku w Internecie – 6,40% i Lokata Standardowa – 6,40%. Bank nie wymaga posiadania konta osobistego w celu założenia powyższych lokat. Podobnego wymogu nie narzuca także FM Bank, proponując lokatę z oprocentowaniem 6,30% w skali roku.
Najlepsze lokaty dwunastomiesięczne.
Podobnie, jak w przypadku lokat sześciomiesięcznych, najlepiej oprocentowane lokaty jednoroczne znajdziemy w Meritum Banku: 6,50 – 6,60% i FM Banku: 6,40%. Banki nie obwarowują zakładania powyższych lokat posiadaniem u nich kont osobistych.

Powiązane wpisy: