Najlepsze lokaty – marzec 2012. Zestawienie ofert.

Najlepsze lokaty w marcu 2012 roku, to w minimalnej ilości lokaty antybelkowe, prawie całkowicie wycofane z rynku przez banki i coraz większa ilość lokat tradycyjnych z zauważalnym wzrostem ich oprocentowania. Wśród ostatnich lokat miesięcznych z jednodniową kapitalizacją odsetek, prym wiedzie oferta Volkswagen Bank Direct – Lokata Owoc Dnia, depozyt miesięczny z oprocentowaniem 5,51%. Zbliżone oprocentowanie – 5,20%, znajdziemy także w Invest Banku na miesięcznej Lokacie (Nie) Codziennej.

Najlepsze lokaty wśród depozytów trzymiesięcznych i z dłuższym okresem deponowania, cechuje wyższe oprocentowanie – w granicach 7%. Są to, zarówno lokaty z jednodniową kapitalizacją odsetek, jak też z kapitalizacją standardową.

W przypadku tych pierwszych, wyższy zysk będzie większy dla oszczędzających, jedynie w marcu, gdyż od kwietnia odsetki z lokat będą pomniejszane o podatek od zysków.

Bieżące zestawienie najlepszych lokat.

Najlepsze lokaty w tym segmencie, w marcu, przedstawiają się następująco:

Najlepsze lokaty trzymiesięczne:
– Pierwsza Lokata – 7%, Meritum Bank, kapitalizacja standardowa,
– Lokata Kapitalna – 6%, Toyota Bank, kapitalizacja dzienna,
– Lokata onLine – 6,45%, neoBank, kapitalizacja standardowa.
Najlepsze lokaty sześciomiesięczne:
– FMLokata – 6,60%, FM Bank, kapitalizacja standardowa,
– Lokata Kapitalna – 6,10%, Toyota Bank, kapitalizacja dzienna,
– Lokata Standardowa Internetowa – 6,50%, Meritum Bank, kapitalizacja standardowa.
Najlepsze lokaty dwunastomiesięczne (wszystkie z kapitalizacją standardową):
– FM Lokata 7%, FM Bank,
-Lokata Standardowa Internetowa – 6,60%, Meritum Bank,
-Lokata Direct + Internet – 6,60%, Santander Consumer Bank. 

Banki starają się zastąpić dotychczasowe, najlepsze lokaty antybelkowe, wyższym oprocentowaniem lokat standardowych, aby zniwelować i zatrzymać odpływ depozytów. Staranie te warte są zachodu, gdyż w grę wchodzą spore, dotychczasowe depozyty z lokat z dzienną kapitalizacją odsetek.

Najlepsze lokaty będą, więc poszukiwane, zapewne w ofertach z możliwościami deponowania pieniędzy, które mogą być alternatywą dla lokat antybelkowych. Najważniejszym parametrem takiego oszczędzania, będzie bez wątpienia wysokość oprocentowania i możliwość wycofania środków w dowolnym momencie, bez utraty wypracowanego zysku.

Przykładem takiej lokaty, może być czteromiesięczna lokata banku BGŻ Optima. Zwana jest ona Lokatą Bezkarną i oprocentowana na 6,30% w skali roku. Lokata Bezkarna przeznaczona jest dla depozytów od 1000 do 20000 złotych. Jej zerwanie przed terminem czterech miesięcy – nie powoduje utraty wypracowanych odsetek. Minusem powyższej oferty BGŻ Optima jest fakt, iż skierowana jest ona jedynie do nowych klientów banku, otwierających w nim indywidualne konto i to wyłącznie na etapie składania dyspozycji otwarcia rachunku lokaty terminowej.

Dodatkowym minusem jest fakt, iż oferta ważna jest tylko do 6 marca bieżącego roku. Analizując powyższe warunki, można odnieść wrażenie, iż BGŻ Optima bardziej stara się o pozyskanie nowych klientów i zwiększenie ich liczby, aniżeli o wykreowanie nowego produktu, z którego korzyści odnosiłby, zarówno bank, jak i jego klienci.

Ewentualnej alternatywy dla lokat antybelkowych w unikaniu opodatkowania od zysków z depozytów można byłoby poszukiwać wśród poliso lokat. Jednakże na obecną chwilę, oferta banków dotycząca tej formy oszczędzania jest bardzo skromna.

Dodając do tego mało atrakcyjne oprocentowanie, można założyć, iż lokaty tego typu nie będą cieszyły się popularnością. Dla większości chętnych, chcących w najbliższym czasie lokować swe oszczędności w bankach, pozostają więc lokaty standardowe, zaś najlepsze lokaty w postaci antybelek – już od kwietnia przejdą bezpowrotnie do historii.

Powiązane wpisy: