Ubezpieczenie OC – zmiany w przepisach od 11.02.2012 r.

Umowę na ubezpieczenie OC od 11 lutego 2012 roku, będziemy zawierać, wypowiadać lub kontynuować na nowych warunkach. Regulują to przepisy, które tego dnia wchodzą w życie i dotyczą wszystkich umów na ubezpieczenie OC, zawartych po tej dacie. W myśl tych przepisów, wszystkie firmy sprzedające ubezpieczenia komunikacyjne, zobowiązane będą do powiadomienia dotychczasowych posiadaczy polis na ubezpieczenie OC, o nowych warunkach ich zawierania. Informacje powyższe muszą być wysłane przez firmę ubezpieczeniową, nie później, aniżeli 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia, wskazanym w dotychczasowej polisie. 

Jedną z najkorzystniejszych zmian, wynikającą z nowych przepisów, to ta, iż będzie można wypowiedzieć automatycznie przedłużoną umowę na ubezpieczenie OC. To dobra wiadomość dla wszystkich zapominalskich, jak też osób, które wykupiły tańsze, nowe ubezpieczenie OC i nie wypowiedziały umowy, jeśli chodzi o ubezpieczenie dotychczasowe. Do tej pory karane były one za takie zaniedbanie podwójną stawką ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów.

Wspomniany, wcześniej obowiązek informowania przez firmy ubezpieczeniowe posiadaczy polis, których ważność dobiega końca, niesie też ze sobą konieczność dostarczenia informacji o propozycji wysokości nowej składki i możliwości lub czynnikach wpływających na jej zmianę.

Firma ubezpieczeniowa zobligowana będzie także do poinformowania posiadacza polisy na ubezpieczenie OC o formalnościach, jakie trzeba dopełnić, aby skutecznie wypowiedzieć dotychczasową umowę ubezpieczeniową. Nowością w tym temacie jest możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy – bezpośrednio agentowi ubezpieczeniowemu.

Sprawdź, która porównywarka oc, oferuje najtańsze ubezpieczenie auta.

Podstawową, jednak drogą złożenia takiego oświadczenia, jest wysłanie jego listem poleconym, najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczeniowego. W tym przypadku liczy się data stempla pocztowego.

Zmianie ulega także okres wypowiedzenia, w przypadku nabywców aut. Mogą oni wypowiedzieć dotychczasową umowę przez cały okres jej obowiązywania. Dotychczasowy – trzydziestodniowy okres wypowiedzenia został zastąpiony możliwością jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, a więc w dniu wypowiedzenia. W tym samym dniu, należy wykupić nowe ubezpieczenie OC dla kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiadając ubezpieczenie OC w powyższej formie, mamy także zagwarantowany zwrot składek ubezpieczeniowych za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Powiązane wpisy: