Najlepsze lokaty

 

Czym należy się kierować, wybierając najlepsze lokaty?

Wysokość oprocentowania to podstawowy parametr, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze danej oferty banku. Przy czym istotne znaczenie ma fakt, czy jest to oprocentowanie stałe, czy też zmienne. W pierwszym przypadku już przy zakładaniu lokaty możemy wyliczyć wysokość odsetek, przy tym drugim już takiej możliwości nie ma.

Wybór zmiennego oprocentowania daje, co prawda szansę na jego wzrost w czasie trwania lokaty przy rosnącej inflacji, jednakże w większości przypadków banki ociągają się z jego wprowadzeniem. Tak, więc termin lokaty może dobiec końca przy niezmienionej stopie procentowej, a nasz wybór nie padnie na najlepsze lokaty.

Na co jeszcze należy zwracać uwagę, starając się znaleźć najlepsze lokaty?

  • kapitalizacja odsetek, czyli dopisywanie odsetek do zgromadzonego kapitału – lokaty. Czym częstsza – tym lepiej. Całość pracuje na nowe odsetki. Na dzień dzisiejszy najbardziej popularnymi są lokaty antybelkowe – z dzienną kapitalizacją odsetek i możliwością uniknięcia podatku od zysku. W tym przypadku ograniczeniem może być maksymalna kwota lokaty, której przekroczenie uniemożliwia uzyskanie powyższych profitów. Ale wyjściem jest tutaj założenie nowej lokaty w odpowiedniej kwocie. Najlepsze lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek odchodzą już, niestety do historii. Ale niektóre banki wprowadzają do swej oferty lokaty porównywalne z dotychczasowymi.
  • realna stopa zwrotu. Obliczymy ją odejmując wielkość inflacji od procentowej kwoty uzyskanych odsetek z danego okresu. Najlepsze lokaty charakteryzować sie będą najwyższymi, w tym przypadku wielkościami.
  • uwaga na reklamy. Oferty mówiące o najwyższych odsetkach nie zawsze muszą pokrywać się z prawdą. Dzieje się tak, gdy w warunkach umowy widnieje zapis, iż na przykład oprocentowanie takie obowiązuje tylko w pierwszym lub ostatnim miesiącu trwania lokaty. Jeśli do końca nie jesteśmy pewni, jaka będzie kwota odsetek – zawsze możemy poprosić pracownika banku o symulację na piśmie. 

sprawdź także najlepsze lokaty według porównywarki: comperia.pl