bezpieczne płatności kartą

Bezpieczne płatności kartą

Coraz więcej kart płatniczych wypełnia nasze portfele. Wygoda i szybkość płacenia, szczególnie po wprowadzeniu płatności zbliżeniowych sprawiają, że częściej sięgamy z portfela po plastik. W sukurs tym tendencjom przychodzi zwiększająca się z miesiąca na miesiąc liczba punktów akceptujących płatności kartami. To z kolei jest w znacznej mierze efektem obniżki poziomu opłat interchange wprowadzonej przez sejm pod koniec ubiegłego roku. Dzięki nim wielu właścicieli punktów usługowych i handlowych może pozwolić sobie na utrzymanie terminali płatniczych i pozyskiwanie nowych klientów płacących kartami. Poziom kosztów – prowizji tych operacji stał się akceptowalny ekonomicznie dla wielu małych punktów handlowych, co bez wątpienia przełoży się na dynamiczny wzrost płatności bezgotówkowych w Polsce.

Z drugiej strony, my jako klienci jesteśmy coraz częściej do tych płatności zachęcani. Mowa tu oczywiście o płatnościach bezstykowych, które skracają czas zakupu do minimum a cały proces czyniąc bardzo wygodnym. Sama płatność kartą, to także niwelacja przymusu noszenia przy sobie większej kwoty gotówki.

Czasami płatności kartą, to swego rodzaju przymus umożliwiający uniknięcie opłat narzuconych przez bank, o ile posiadacz karty nie wykona nią w ciągu miesiąca określonej liczby transakcji lub zakupów na ustaloną kwotę. Tendencja ta nasila się w ostatnim czasie, gdyż banki narzuconymi powyżej obwarowaniami, a raczej ich niespełnieniem chcą zrekompensować sobie niskie poziomy opłat intercharge.

Uwzględniając powyższe, liczba płatności kartami płatniczymi będzie rosła. I czy tego chcemy, czy nie, wielu z nas – posiadaczy kart, w tym procesie będzie aktywnie uczestniczyć. Ważne, aby mieć świadomość zalet ale i zagrożeń , które wiążą się z tego rodzaju płatnościami. Bezpieczne transakcje kartą umożliwić może stosowanie się do następujących zasad i postanowień:

Wyłączenie funkcji płatności zbliżeniowych kartą.

W celu eliminacji kosztów (strat) i nerwów w przypadku nieuprawnionego użycia karty w następstwie jej kradzieży lub zgubienia – można takie płatności wyłączyć. Zgodne z bezpiecznymi (rekomendowanymi) zasadami płatności kartą przy użyciu PIN-u, transakcje takie wydłużają czas zakupu, ale też zwiększają gwarancje bezpieczeństwa użytkowania karty. Możliwość wyłączenia płatności bezstykowych powinna być oferowana przez wszystkie banki zgodnie z ubiegłoroczną rekomendacją Rady do Spraw Systemu Płatniczego przy NBP. Jeżeli Twój bank tego nie zapewnia – bierze na siebie całą odpowiedzialność za nieuprawnione płatności bezstykowe. Odmowę wyłączenia tej funkcjonalności przez bank warto mieć wtedy na piśmie.

Osoby akceptujące udział własny w kwocie 200 złotych wynikłej z nieuprawnionego użycia karty przy płatnościach bezstykowych przez osoby trzecie, mogą tę funkcjonalność pozostawić aktywną. Mogą też żądać od banku przedstawienia dowodów, na przykład nagrań z kamer, udowadniających że to my a nie złodziej, czy nieuczciwy znalazca dokonywaliśmy płatności zbliżeniowej. Pozostaje tylko pytanie, czy gra warta jest świeczki i tracenia czasu i nerwów na długotrwały spór z bankiem.

Zawsze zakrywaj dokładnie wpisywany PIN w bankomacie lub POS-ie.

Powinno to być dla użytkowników kart rutyną i stosowanym bez wyjątków nawykiem. Procederu kopiowania danych karty i podejrzenia PINu w bankomatach można uniknąć, korzystając z funkcji cashback przy płatnościach za towary, na przykład w sklepie. Także tutaj wpisując PIN na terminalu, powinniśmy robić to tak, aby nikt nie mógł go podejrzeć. Zasłaniajmy wtedy klawiaturę ręką lub portfelem. Jeżeli musimy wybrać pieniądze z bankomatu, wybierajmy taki, który znajduje się w banku lub w monitorowanym pomieszczeniu.

Karta zawsze w zasięgu wzroku

W tym kontekście podawany jest czasami przykład kelnera udającego się z kartą na zaplecze do terminala, aby dokonać płatności. Ale czasy i technologia już się zmieniły. W dobie przenośnych terminali płatniczych i autoryzowania transakcji PINem, powinniśmy mieć naszą kartę zawsze w zasięgu wzroku. Jeżeli punkt nie dysponuje przenośnym terminalem – udajemy się do miejsca z POSem w firmie, restauracji, w którym on się znajduje.

Zablokuj płatności internetowe kartą

Płatności kartą w internecie wybierane są przeważnie w sytuacjach, gdy wiążą się z tym określone profity. Mogą być nimi zbierane mile w programach linii lotniczych lub bonusy w postaci rabatów i upustów. Jeżeli nie zależy nam na nich lub nie musimy z nich skorzystać, możemy użyć bezpieczniejszego przelewu z naszego konta lub karty wirtualnej. Zwana jest ona także elektroniczną portmonetką, którą można wielokrotnie zasilać kwotami zależnymi od dokonywanych płatności. Często nie posiada ona formy plastiku, który kojarzy nam się z tradycyjną kartą płatniczą. Bezpośrednie zasilenie takiej karty określoną kwotą tuż przed płatnością w internecie powoduje, że w pozostałym czasie jest ona bez środków. Nie bez znaczenia jest też funkcjonalność takiej karty zwana charbackiem w sytuacjach reklamacyjnych – na przykład otrzymania opłaconego kartą towaru niebędącego zgodnym z zamówieniem. Karty tego typu mają w swojej ofercie takie banki, jak BZ WBK, ING, czy mBank.

Inne bezpieczne formy płacenia w internecie, to paypal, elektroniczny portfel mastercrda (MasterPass) lub visy: V. me by Visa.

Jeżeli nie płacimy kartą przypisaną do konta za internetowe zakupy, należy funkcjonalność tą bezwzględnie wyłączyć.

Osoby, które muszą płacić kartą w internecie mogą ją dodatkowo zabezpieczyć na wypadek kradzieży lub zgubienia i późniejszego uniemożliwienia płatności internetowych przez inne osoby, zamazując trzycyfrowy kod CVV na odwrocie karty. Należy go zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu. Nie wszystkie, jednak płatności na odległość wymagają podania tego kodu. Tak więc jest to rozwiązanie nie w pełni zabezpieczające przed nieuprawnionym użyciem karty.

Ustal racjonalne limity płatności i wypłat gotówki

Ustawione domyślnie przez bank na samym początku po otwarciu konta i aktywowaniu karty limity są w zastanawiająco dużych wielkościach. Rzadko komu potrzebny jest dzienny limit płatności na poziomie 10 000 złotych lub wypłaty z bankomatu na kwotę 5000 zł. Należy je ponownie ustanowić i ewentualnie zmniejszyć do racjonalnych i potrzebnych kwot. W tym kontekście można się zastanowić, co by się stało, gdyby złodziej wszedł w posiadanie Twojej karty i PINu..,.

Powiązane wpisy: